Výroční zprávy o činnosti

Jak je zřejmé z našich stanov, smyslem existence našeho sběratelského klubu je prostřednictvím ryze zájmové a veřejně prospěšné činnosti, při zachovávání nejen právních, ale i etických norem, sdružovat zájemce o pivovarskou historii a sběratele historických i novodobých pivovarských artefaktů a vůbec předmětů a materiálů souvisejících s pivovarnictvím.

Do oblasti působnosti klubu dále patří zejména:

  • poznávání, dokumentace a propagace historie pivovarnictví, a to formou výstav a publikační činnosti;
  • prostřednictvím sběratelské činnosti usilovat o zachování dokumentace a předmětů souvisejících s pivovarnictvím;
  • spolupráce a součinnost s dalšími organizacemi a spolky působícími ve stejné oblasti nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí;
  • zprostředkování informací členům klubu, umožnění a zajišťování osobního poznání a studia historie pivovarnictví u nás i ve světě;
  • pořádání pravidelných setkání zájemců o pivovarskou historii a sběratelství pivovarských suvenýrů.

Výše uvedené se snažíme plnit, jak jen je v našich silách. Mnohdy sice narážíme na nepochopení  ať už ze strany nesběratelů, kteří v nás vidí pouhé hromaditele veteše až magory, tak ze strany majitelů/sládků pivovarů, kteří v nás pro změnu vidí pouhé nenechavce, jež jim vezmou vše, co nemají uzamčeno  že však jdeme jinou cestou a naše sběratelská vášeň má smysl, můžete posoudit i z přiložených výročních zpráv o naší činnosti (starší výroční zprávy doplníme, až bude více času na jejich sepsání).

Výroční zpráva o činnosti klubu a jeho členů v roce 2015

Be Sociable, Share!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>